Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

รับเชื่อ รับใช้ รับช่วง

รับเชื่อ รับใช้ รับช่วง เป็นหัวข้องานฉลองครบรอบ 12 ปีของการก่อตั้งคริสตจักรใจผูกพันเมื่อเดือนมีนาคม 2016 ผมได้ใช้หัวข้อดังกล่าวมาเขียนมุมมองของตนเองในเรื่องของการรับเชื่อ รับใช้ รับช่วง เราอาจได้ยินคำสอนในแนวนี้มานับครั้งไม่ถ้วน และมักจะเรียนรู้จากประวัติของคนดังในพระคัมภีร์ เช่น โมเสส-โยชูวา, เอลียา-เอลีชา, พระเยซู-ยอห์น, เปาโล-ทิโมธี แต่น้อยครั้งที่เราจะได้ยินสตรีที่รับเชื่อ รับใช้ และรับช่วง ผมจึงลองค้นดูสตรีในพระคัมภีร์บางท่านมาศึกษา

นางราหับ นางตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเยรีโค บ้านของนางเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมือง เปิดเป็นที่พักคนเดินทาง อาชีพแฝงของนางที่รู้กันทั้งเมืองคือโสเภณี เมื่อโยชูวาส่งคนสอดแนมสองคนเข้ามาดูลาดเลาเพื่อตีเมืองเยรีโค นางราหับซ่อนคนสอดแนม 2 คนใต้หลังคา ทำไมนางถึงทำตัวเป็นไส้ศึกได้ขนาดนั้น ก็เพราะคนทั้งเมืองเยรีโคล้วนรับรู้ว่าพระเจ้าให้โมเสสนำอิสราเอลข้ามทะเลแดงออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ได้อย่างไร พวกเขาได้ยินเรื่องอิสราเอลทำสงครามกับคนอโมไรท์และฆ่าล้างเผ่าพันธ์อย่างไร เขารู้ว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าจากเบื้องบนและพระเจ้าของโลกเบื้องล่าง และพระองค์ทำราชกิจที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ราหับทิ้งความเชื่อเดิมและพระของชาวคะนาอัน (ยชว 2.9-13) นางขอคำมั่นว่า หากนางให้ที่หลบซ่อนและชี้เส้นทางหนีแล้วนางจะรอดปลอดภัยทั้งครอบครัวเมื่ออิสราเอลยึดเมืองได้ คนสอดแนมสั่งให้นางอยู่แต่ในบ้านในวันที่เมืองแตก ให้นางแขวนเชือกแดงไว้ที่หน้าต่างเป็นสัญญลักษณ์ว่าห้ามทำร้ายคนและทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนี้ ซึ่งไม่ต่างจากสัญญลักษณ์แห่งปัสกาว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านรอดตาย ราหับแต่งงานกับแซลมอน มีบุตรชื่อโบอาส โบอาสแต่งงานกับนางรูธมีบุตรชื่อโอเบด โอเบดเป็นปู่ของกษัตริย์ดาวิด ราหับจึงเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับนางรูธ ราหับเลือกที่จะรับเชื่อพระเจ้าเที่ยวแท้ และนางรับใช้ด้วยสติปัญญา ด้วยสิ่งที่ตนเองมี ผลการรับเชื่อและรับใช้ของนางทำให้นางและครอบครัวทั้งหมดของนางรอดเช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลรอดออกมาจากประเทศอียิปต์

มีตัวอย่างผู้หญิงในพระคัมภีร์อีกท่านหนึ่งที่ไม่รอด เพราะนางขาดความเชื่อ นางไม่ได้มองที่ชีวิตเบื้องหน้า นางปักใจแต่ทรัพย์สมบัติและชีวิตที่สนุกสนานในเมืองใหญ่ นางคือภรรยาของโลท เมื่อพระเจ้าส่งไฟบรรลัยกัลป์ลงมาทำลายล้างเมืองโสโดมและโกโมราห์ โลทและนางหนีออกมาจากเมืองได้จนเกือบจะพ้นภัย แต่แล้วความอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สมบัติและวัตถุของโลกทำให้นางหยุดวิ่ง เมื่อนางหันหลังกลับไปดูด้วยความสียดาย นางจบชีวิตในวินาทีนั้นถูกไฟเผาผลาญทันทีกลายเป็นเสาเกลือ (ปฐก 19.26) ผู้ที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดจะเสียชีวิต แต่ผู้ที่สละชีวิตจะรอด (ลก 17.33)

รูธ หญิงชาวโมอับ นางเป็นลูกสะใภ้นางนาโอมี ต่อมาทั้งสามีและพ่อสามีถึงแก่กรรม นางรูธไม่ได้กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตนเองในแผ่นดินโมอับ แต่เธอเลือกติดตามดูแลนาโอมีเหมือนแม่ของตนเอง ความรักและน้ำใจคือลักษณะการรับใช้แบบนางรูธ หญิงสมัยนั้นไม่ได้มีรายได้ทำงานนอกบ้าน นางอาศัยเก็บรวงข้าวที่ร่วงในท้องนาเพื่อประทังชีวิต นางได้พบโบอาสชายอิสราเอลเจ้าของนาที่มีใจเมตตาทำให้นางสามารถรวงข้าวล่วงหล่นทั้งวัน เมื่อนวดข้าวแล้วได้ข้าวเปลือกถึง 22 ลิตร นางสงวนอาหารกลางวันซึ่งนับว่าเป็นของดีที่ได้รับมาส่วนหนึ่งนำกลับมาให้แม่สามีทุกวัน ในที่สุดแล้วโบอาสรับนางรูธเป็นภรรยา นางเป็นย่าทวดของกษัตริย์ดาวิด และเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ การรับใช้พระเจ้าแบบนางรูธคือ ปรนนิบัติต่อกันด้วยความรักเหมือนปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า (คส 3.23) และมีน้ำใจตอบแทนโบอาสผู้มีพระคุณ

นางซาราย ภรรยาของอับราฮัมเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีนัก เมื่อนางเป็นหมัน นางมอบฮักการ์ สาวใช้ให้อับราฮัมเพื่อกำเนิดบุตรสืบสกุล แต่เมื่อเห็นพ่อลูกเขารักกันนางกลับอิจฉา (ปฐก 16.1-6) เมื่อทูตสวรรค์สวรรค์สามองค์แจ้งข่าวแก่อับราฮัมว่าซารายจะตั้งครรภ์ นางกลับนึกหัวเราะเยาะ ประมาทคำสัญญาของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นนางยังโกหกคำโตว่าไม่ได้หัวเราะเมื่อพระเจ้าตรัสถามว่านางหัวเราะทำไม นางไม่เห็นฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ (ปฐก 18.12,15) นางซารายเป็นคนจิตใจคับแคบ นางเห็นอิศฮัคบุตรชายเล่นกับอิชมาเอลบุตรชายของนางฮาการ์เมียบ่าว นางเกรงว่าอิชมาเอลลูกบ่าวที่เกิดก่อนจะแย่งทุกสิ่งไปจากอิศฮัคบุตรตามพงศ์พันธุ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ นางไล่นางฮักการ์และอิชมาเอลให้ออกไปจากครัวเรือน จุดประสงค์ของนางคือให้ไปตายในถิ่นทุรกันดาร (ปฐก 21.8-21) แต่พระเจ้าทรงเมตตานางฮักการ์เมื่อนางร้องทูลขอ ทรงสถิตย์อยู่ด้วยและพงศ์พันธุ์ของอิชมาเอลคือบรรพบุรุษชาวมุสลิมในตะวันออกกลาง ซารายเป็นตัวอย่างของหญิงที่ไม่มีทั้งความเชื่อ ไม่มีการรับใช้และไม่มีการรับช่วง นางไม่รับผิดชอบสิ่งที่นางตัดสินใจทำโดยปราศจากความเชื่อเลย และผลนั้นยังสืบทอดมานับห้าพันปีตราบจนทุกวันนี้

ปริสกา หรือปริสสิลลา นางเป็นภรรยาของอาควิลลา ชาวปอนตัส เป็นยิวที่อาศัยอยู่ในกรุงโรม อาควิลลามีอาชีพเย็บเตนท์ และเปาโลอาศัยอยู่ด้วย (กจ 18.3) การที่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน เชื่อว่าเมื่อได้เห็นแบบอย่างของอ.เปาโล ได้รับคำแนะนำไม่มากก็น้อย สองสามีภรรยาติดตามอ.ปาโลไปเมืองเอเฟซัส ที่นี่อ.เปาโลละปริสสิลาและอาควิลาไปทำพันธกิจต่อ ได้ให้สองท่านอนุบาลคริสตจักรที่เมืองเอฟซัส ในระหว่างที่พำนักอยู่ที่นั่นได้พบกับอปอลโล เมื่อพบว่าอปอลโลไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องของพระเยซูคริสต์ ท่านก็เชิญมาที่บ้านและอธิบายให้กระจ่าง และเมื่ออปอลโลต้องการไปแคว้นอาคายา พวกพี่น้องที่เอเฟซัสเขียนจดหมายฝากฝังอปอลโลกับสาวกที่อาคายา (กจ 18.18, 26) ปริสสิลานอกจากจะเป็นหญิงที่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับสามี งานของพวกเขาคือรับช่วงการอภิบาลศิษย์ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแผนการของพระเจ้าและความรอดในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางไกล เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของอ.เปาโล อย่างน้อยมีจดหมายฝากสามฉบับที่อ.เปาโลได้กล่าวทักทายพวกเขา (รม 16.3, 1 คธ 16.19, 2 ทธ 4.19) เมื่อพูดถึงอควิลลาและปริสสิลา ผมอดนึกสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งไม่ได้ อนาเนียกับสัปฟีรา สองคนยักยอกเงินถวาย เมื่อเปโตรสอบถามนางสัปฟีราเธอพูดปดเรื่องจำนวนเงินถวาย เธอและสามีต่างล้มลงตายด้วยโรคปัจจุบันทันที (กจ 5.1-11) การไร้ซึ่งความสัตย์ซื่อเป็นความล้มเหลวทางความเชื่อและการรับใช้โดยสิ้นเชิง (มธ 23.23)

เอสเธอร์ เป็นตัวอย่างของสตรีที่ใช้ของประทานในยามวิกฤติ พระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์เสมอ ในการที่เอสเธอร์ขึ้นเป็นราชินีแห่งอาหสุเอรัสนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอน (อสธ 4.14) พวกข้าราชการสอพลอ ความเย่อหยิ่งและขี้อิจฉาของฮามานทำให้พวกผู้มีอำนาจในนครป้อมสุสาต่างหวังที่จะกำจัดชุมชนยิว พวกเขาจึงได้พากันเข้าเฝ้าหาโอกาสเพ็ดทูลกษัตริย์อาหสุเอรัส (อสธ 3.8-11) พระองค์เป็นกษัตริย์ที่หูเบาอย่างยิ่งถึงกับบัญชาให้สังหารยิวทั้งอาณาจักรตามที่ฮามานเพ็ดทูล สิ่งที่พระนางเอสเธอร์ทำคือ ใช้ความเป็นมเหสีเป็นสะพานไปถึงอาหสุรัส ก่อนจะทำงานใหญ่เพราะนางก็เป็นยิวด้วย พระนางถือศีลอดอาหารสามวันพร้อมกับยิวทั้งหมด (อสธ 4.16) เมื่อสอบสวนแล้วฮามานต้องโทษถูกแขวนคอด้วยตะแลงแกงที่ตัวเองต่อขึ้น พระราชายังมอบคฑาให้พระนางปราบปรามพวกข้าราชการกบฏเพื่อปกป้องชีวิตชาวยิวทั้งราชอาณาจักร เอสเธอร์จึงเป็นตัวอย่างของสตรีที่ใช้ของประทานทุกอย่าง ในการรับใช้พระเจ้า พระนางไม่ได้อาศัยกำลังความรู้ความสามารถของตนเอง แต่พึ่งพากำลังที่มาจากเบื้องบน ถ่อมใจลงอดอาหารอธิษฐาน รับฟังความเห็นของผู้อาวุโส พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของพระนางไว้ในหนังสือเอสเธอร์ทั้งหมดจำนวน 9 บท

เรื่องราวของสตรีทั้ง 7 นางที่ผมนำมา ได้แก่ ราหับ, ภรรยาของโลท, นางรูธ, ซาราย, ปริสกา, สัปฟีรา และ เอสเธอร์ ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้คนนับหลายพันล้านคนศึกษา ชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรต่างจากทั้งเจ็ดนางนี้เลย เผชิญความตกต่ำ เป็นเชลย ชีวิตบางช่วงรุ่งเรือง มีตะลันต์หรือของประทานเต็มมือ อิจฉา ชอบบ่นติเตียน เหนื่อยขาดกำลัง ต้องการความมั่นคงในชีวิต ฯลฯ แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมของแต่ละนางแตกต่างกันได้มากมายขนาดนี้ ชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นคือความเชื่อ และดำรงไปเรื่อยๆแม้สุดท้ายก็ยังคงจบลงที่ความเชื่อ (รม 1.17) ความเชื่อเข้มแข็งเพียงไรพิสูจน์ที่การประพฤติ (ยก 2.20) การปรนนิบัติรับใช้ มันไม่ได้อยู่ที่ทำมากหรือทำน้อย แต่อยู่ที่คุณภาพของการรับใช้ว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทำจนสุดกำลัง (1 คธ 9.25, 1 ปต 4.11) ในศักดิ์ศรีของความเป็นคนด้วยกันพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า จงรักกันและกัน ความรักลบล้างความผิดอันเนื่องมาจากความบาปทั้งมวล (1 ปต 4.8-9) โทษของความบาปนั้นยังมีอยู่ แต่พระคริสต์ทรงรับโทษนั้นแทนเราแล้ว เมื่อจับคันไถแห่งความเชื่อแล้ว จงอย่าหันกลับ ให้มุ่งหน้าเดินต่อไปเพื่อให้งานไถนั้นสำเร็จสมบูรณ์ คนที่หว่านอาจไม่ใช่คนที่เกี่ยว แต่คนที่หว่านคทือนที่รับช่วง คนที่เกี่ยวก็ือคนที่ทำงาเช่นกันและเขารับช่วงต่อไปอีก การงานที่เริ่มไว้ดีเปรียบเสมือนดินที่อ่อนนุ่มจากการไถย่อมให้ผลผลิตที่ดีที่จะได้ชื่นชมด้วยกันทั้งคนไถ คนหว่าน และคนเกี่ยวในบั้นปลาย

Basket:
แม่ท้องเสียเรื้อรัง พฤศจิกายน 2015-มกราคม 2016 นอนโรงพยาบาลรวม 3 ครั้ง
ม่อนทูเล ม่อนคลุย 20-22 พ.ย.
MA RX-5, pioneer CS-05
เริ่ม e-marketing เดือนธันวาคม, Ipad A1475
พี่แขกตาย 13 มีนาคม
เล่นหลอด Hytron, NEC
รถมีปัญหา สายน้ำยาแอร์ คลัชเกียร์สี่, โช๊คน้ำมันรั่ว

ภาพประกอบ ชื่อภาพ Naomi entreating Ruth and Orpah to return to the land of Moab ฝีมือของ William Blake มาจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1795-William-Blake-Naomi-entreating-Ruth-Orpah.jpg เป็นภาพนางนาโอมีอนุญาตให้ลูกสะใภ้สองคนตทอนางรูธและนางโอร์ปาห์กลับบ้านเกิดของตนหลังจากลูกชายทั้งสองคนตาย

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “รับเชื่อ รับใช้ รับช่วง”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s