Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด

ผมตั้งใจว่าจะเขียนสุภาษิตวันละบท โดยใช้พระธรรมสุภาษิตเป็นหลัก อาจไม่ได้เขียนทุกวัน แต่จะเขียนเรียงไปทีละบท พระธรรมสุภิตเขียนโดยกษัตริย์โซโลมอน เมื่อ พันปีมาแล้ว ท่านเขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างปัญญา wisdom ฝ่ายจิตวิญญาณ คำสอนที่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ แต่เพื่อความแตกฉานเมื่อได้นำไปพิจารณาอย่างแยบคาย และใช้ในการดำเนินชีวิต ปัญญาของพระคัมภีร์ต่างจากปัญญาของโลกที่เน้นเรื่องการสังเคราะห์ความรู้ การเข้าใจความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ปัญญาในความหมายของคริสเตียนคือ ความฉลาดเลือกดำรงชีวิตในทางธรรม เราอาจรู้และเข้าใจธรรมและปรัชญาของโลกมากมาย แต่หากสิ่งต่างๆเหล่านั้นปฏิบัติไม่ได้ ไม่ได้นำมาใช้ในการดำรงชีวิตก็ไม่ถือว่ามีปัญญา คนเช่นนั้นเป็นคนโง่ที่น่าสงสาร รู้ไปหมดแต่เอาตัวรอดไม่ได้ โซโลมอนระบุไว้ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายของพระธรรมสุภาษิตคือ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณจนกว่าจะบรรลุการใช้ปัญญา ทั้งในแง่ของความถูกต้อง/ชอบธรรม right, ความยุติธรรม just และ ความเที่ยงตรง fair

พระธรรมระบุชัดเจนว่า จุดเริ่มต้นอยู่ที่การน้อมใจลงรับฟัง หากดื้อดึง ทะนงตนจะเรียนรู้เรื่องที่ลึกซึ้งอย่างไรได้ เรามักได้ยินคำพูดว่าน้ำเต็มแก้วย่อมรินเพิ่มอีกไม่ได้ (ข้อ 7) เรามักได้ยินว่าพ่อแม่เป็นคนเช่นไรให้ดูที่ลูก เพราะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น การอบรมสั่งสอนที่ได้ผลดีที่สุดคือการทำให้ลูกดู (ข้อ 8) และพร่ำสอนในทางธรรม (สภษ 22.6) ประการที่สอง ให้สังเกตเพื่อนที่เราคบหา หากเขาเป็นคนมีพฤติกรรมตีชิงวิ่งราว (ข้อ 11) หาเลี้ยงชีพบนความทุกข์ยากของผู้อื่น สูบเลือดสูบเนื้อ (ข้อ 12-13) มุ่งทำลายคู่แข่งอย่างเห็นแก่ตัว หรือกินรวบแล้วมาแบ่งผลประโยชน์กัน (ข้อ 14) จงห่างจากคนประเภทนี้ไว้ เพราะในสุดแล้วเราจะมีพฤติกรรมเช่นคนเหล่านั้น ในที่สุดกรรมเช่นนั้นจะย้อนกลับมาสนองคนที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น (ข้อ 18-19) ทางของคนชั่วนั้นเรียบ ดูเหมือนจะเดินง่ายสดวกดาย

ในโลกทุกวันนี้มีคนไม่น้อยที่มือถือสากปากถือศีล มีไม่น้อยที่ประกอบศาสนกิจแต่เปลือก แต่ไม่ได้ใช้ธรรมะในการประกอบสัมมาอาชีพ พระคัมภีร์เตือนสติว่า คนที่ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตแบบคนชั่วเป็นคนโง่ แม้ว่าเขาคิดจะทำบุญเพื่อไถ่บาปก็ไม่มีประโยชน์ เขาแสวงหาความสุขใจแต่ไม่พบ เขาหาพรและความรุ่งเรือง แต่กลับไม่ได้รับ แต่จะได้ตามการกระทำของตัวเอง (ข้อ 31-32) ซึ่งในที่สุดแล้ว ปลายทางของพวกเขาคือหายนะ (ข้อ 26)

บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข คือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ (สดด 119.1-2)

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s