Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

ความหมายของคริสตมาส

คนไทยเรารับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองคริสตมาสได้อย่างน่าประหลาด เรานิยามได้ง่ายๆกระทัดรัดว่าเป็นวันเกิดพระเยซู ห้างสรรพสินค้า ร้านรวง โรงแรม แม้กระทั่งในบริษัทฯและตามบ้านต่างใช้ต้นสน พวงหรีด ซานต้าและหิมะตกแต่งเรียกบรรยากาศ เราจะได้ยินเสียงเพลงแครอลเปิดกันตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ต้นเดือน และเราส่งความสุขแลกเปลี่ยนของขวัญแก่กันและกันเมื่อคริสตมาสมาถึง ในปีนี้ ผมได้เรียนรู้ความหมายของวันคริสตมาสในอีกมุมมองหนึ่งจากพระคัมภีร์ผ่านการเทศนา และประทับใจจนต้องมาบันทึกไว้

ในห้วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาปรากฏแก่นางมารีย์เพื่อบอกเธอว่า เธอจะตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ นางมารีย์ได้ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า (ลก 1.46-54) นางสรรเสริญว่าพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์โลกซึ่งล้มตายในความบาป พระเจ้าทรงมีพระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์ คนที่อดอยากจะได้อิ่มเอม เพราะพระองค์ทรงช่วยและยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้ ต่อแต่นี้จะมีคนเอ่ยชื่อคนที่พระเจ้าทรงช่วยว่า ผาสุก (ได้รับพร)” ในเวลาอันใกล้กันนั้นเอง นางอลิซาเบธผู้ญาติก็ได้ตั้งครรภ์เช่นกัน เศคาริยาห์ผู้เป็นพ่อได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าถึงยอห์นผู้ที่จะถือกำเนิดมาและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสูงสุด (ลก 1.68-79) นี่เป็นเวลาที่พระเจ้า(พระกุมาร)ได้มาเยี่ยมเยียนมนุษยโลก พระองค์เสด็จมาเพื่อการไถ่บาป ทรงปกป้องให้รอดพ้นภัยพาล และภัยจากคนที่ต่อต้านพระองค์ พระเจ้าได้สำแดงพระกรุณาและยึดถือคำสัญญา เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด ได้รับการยกบาป การเส็ดจมาของพระองค์ประหนึ่งแสดงอรุณที่สาดส่องและนำจิตไปในทางสันติสุข

บทเพลงคริสตมาสบทต่อมา (ลก 2.14) เกิดขึ้นเมื่อทูตสวรรค์นำข่าวดีมาถึงคนเลี้ยงแกะผู้ต่ำต้อยว่า รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด บนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น

บทเพลงคริสตมาสบทสุดท้ายเป็นของชายคนหนึ่งชื่อสิเมโอน (ลก 2.29-32) เมื่อนางมารีย์และโยเซฟนำพระกุมารอายุ 8 วันไปถวายในพระวิหาร สิเมโอนได้อยู่ที่นั่น เขาอุ้มพระกุมารและร้องสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลงปรากฏเนื้อความสำคัญดังนี้ว่า “บัดนี้ พระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์เป็นสุข เพราะตาของข้าได้เห็นความรอดแล้ว พระกุมารนี้จะเป็นเกียรติยศของชนอิสราเอลและจะเป็นความสว่างแจ้งทางจิตของคนชาติอื่นๆ” ความสุขที่พระเจ้าประทานให้โลกนี้คือเพื่อให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ให้ทุกคนที่ดำเนินอยู่ในความมืดทางจิตใจได้เห็นกระจ่างแจ้ง

บทเพลงทั้งสี่บทล้วนกล่าวถึงการมาบังเกิดของพระกุมาร เป็นของขวัญจากเบื้องบนที่พระเจ้าส่งมาให้ทุกคน คนที่รับไว้จะพบทางแห่งสันติสุข ได้รับพระพร พบความรอด ได้รับการยกบาป ด้วยเหตุนี้คริสตมาสจึงเป็นเวลาแห่งการให้ การแบ่งปัน ขอสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์โลกที่พระเจ้าทรงรัก

“Mary Did You Know”

[Originally written by Mark Lowry and Buddy Greene]

Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy has come to make you new?
This Child that you delivered will soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby you kissed the face of God?

Mary did you know

The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak
The praises of The Lamb.

Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy would one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy is heaven’s perfect Lamb?
The sleeping Child you’re holding is the Great, I Am.

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “ความหมายของคริสตมาส”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s