Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

ต้นกำเนิด

 วันนี้เมื่อ 200 ปีมาแล้ว  ณ ประเทศอังกฤษ มีคนๆหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลก  และในอีกห้าสิบปีต่อมาเขาได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่อง กำเนิดของสายพันธ์สิ่งมีชีวิตอันเป็นที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการ  ท่านชื่อชาร์ล โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin, 1809-1882) และทฤษฎีของท่านยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ในทุกวันนี้  ชาร์ล ดาร์วินเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลับเอดินเบอระได้เพียงสองปีก็ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  เขาจบปริญญาตรีทางด้านธรรมชาติวิทยา  เขายังมีปริญญา Master of Art ทางด้านศาสนศาสตร์อีกใบหนึ่ง  และต่อท้ายชื่อด้วย FRS แสดงว่าเป็นสมาชิกของ the Royal Society of London ซึ่งเป็นสภาของเหล่าราชบัณฑิตวิทยาศาสตร์   แน่นอนว่าท่านรู้เรื่องพระคัมภีร์เป็นอย่างดี  ในปี 1859 ท่านได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life” หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า The origin of species  ซึ่งเป็นการศึกษาสรีรวิทยาของสัตว์นานาชนิด และนำมาจัดกลุ่ม  ผลของจัดกลุ่มดังกล่าวทำให้ท่านมองเห็นความสัมพันธ์และตั้งสมมติฐานเรื่องการปรับตัวและกลายพันธ์เพื่อความอยู่รอดของสัตว์แต่ละชนิด (species,  สปีซี่ส์) โดยการเลือกสรรของธรรมชาติ บทความของท่านได้เสนอแนวทางของลำดับวิวัฒนาการ ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ไขหลายครั้งตามหลักฐานที่ได้เพิ่มมาเรื่อยๆ เช่นจากซากกระดูก ซากฟอสซิล หลักฐานใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนการวางจิ๊กซอว์ลงในตำแหน่งที่ลำดับวิวัฒนาการได้ขาดหายไป   สายวิวัฒนาการมีผู้เสนอโครงไว้หลายแบบ มีทั้งที่เป็นโครงแบบต้นไม้  และที่เป็นแบบของกูลด์ (แบบแตกออกจากต้นเดียวเหมือนคันธประทีปเจ็ดกิ่ง  อธิบายว่ารากฐานฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน)  ในสิบปีที่ผ่านมา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าจนเรามาอยู่ในยุคจีโนมิกส์ (genomics)  เราศึกษาเจาะลึกลงไปถึงการทำงานของยีน ลำดับของเบสบนสารพันธุกรรม  ข้อมูลในรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอธิบายและให้แผนผังของลำดับสายวิวัฒนาการซัดเจนมากขึ้น  เรานำสัตว์ชั้นสูงมาเป็นแบบจำลองศึกษาระบบและกลไกการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆเพื่อให้เข้าใจระบบในร่างกายของมนุษย์  เราทดลองยาและยาที่รักษาสัตว์ได้ผลมาพัฒนาใช้กับมนุษย์  นักวิทยาศาสตร์ถือว่าลิงนั้นใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด  ลำดับพันธุกรรมที่ถอดรหัสยีนของลิงและของคนใกล้เคียงกันมากกว่าร้อยละ 98    แต่พระเจ้าสร้างให้คนไม่เหมือนลิง พระองค์ระบายลมหายใจให้กับเรา  มนุษย์จึงมีทั้งความคิดและเหนือกว่านั้นคือเรามีจิตวิญญาณ ความเจริญทางด้านการแพทย์ก็ดี ทางเภสัชศาสตร์ก็ดี ทางการเกษตรก็ดี ทางโภชนศาสตร์ก็ดี ล้วนพัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งสิ้น  จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ แบบจำลองที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดคือคนและลิงมีบรรพบุรุษร่วมกัน บรรพบุรุษของเราเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมและมีกระดูกสันหลัง

 

 สำหรับคริสเตียนอนุรักษ์นิยมที่ยึดพระคัมภีร์ตามตัวอักษร รวมถึงศาสนจักรต่างไม่ยอมรับทฤษฎีดังกล่าว และเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ตามชนิดของมัน  และรับไม่ได้ว่าบรรพบุรุษของคนคือลิง (ไม่มีประโยคใดเลยในทฤษฎีที่ว่าคนมาจากลิง)  พระเจ้าทรงดลใจให้โมเสสเขียนพระคัมภีร์ปฐมกาลขึ้น  ผมคิดว่าภาพที่พระเจ้าให้โมเสสเห็นนั้นโมเสสไม่เข้าใจทั้งหมดและอาจเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เช่นกันที่จะให้มนุษย์รู้เท่าที่จำเป็น  ปฐมกาลสามบทแรกเป็นจึงเป็นเรื่องเล่าทางเทวศาสตร์  เราไม่เข้าใจว่าหนึ่งวันของพระเจ้าเป็นเวลายาวนานเท่าใด  หากจะนับหนึ่งวันของพระองค์เท่ากับวันในโลกนี้แล้ว โลกนี้มีอายุเพียงไม่กี่พันปีเท่านั้น  และเราก็ไม่มีคำตอบว่าพระผู้สร้างทรงสร้างสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาได้อย่างไร และถึงพระองค์อยากให้เรารับรู้เราก็ไม่มีปัญญาสูงพอที่จะเข้าใจความล้ำลึกของพระองค์ได้  ผมยังมีคำถามที่ยังคงคาอยู่ในใจว่าพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาเป็นมนุษย์คู่แรกหรือ เพราะในบทที่สี่นั้นพูดถึงมนุษย์อื่นๆนอกเหนือจากครอบครัวของอาดัม หรือเขาทั้งสองเป็นแบบจำลองที่พระองค์ซี้ให้มนุษย์เห็นว่าเราไม่ถึงมาตรฐานของพระองค์  มนุษย์กระหายที่จะรู้ว่าจุดกำเนิดของตัวเองมาจากที่ใด ใครเป็นผู้บันดาล นอกจากความอยากรู้อยากเห็นแล้ว มนุษย์ยังทะเยอทะยานที่จะเทียมตนสูงเสมอพระผู้สร้าง  ในอดีตพวกเขาสร้างหอบาเบล แต่ในปัจจุบันพวกเขาต้องการเอานะธรรมชาติ  ต้องการเอาซนะสังขาร เปลี่ยนพันธุกรรมของพืชและสัตว์ให้เป็นอาหารจีเอ็มโอ ต้องการแม้กระทั่งเปลี่ยนพันธุกรรมของตัวเองให้เป็นสายพันธ์ที่ดีเลิศ   ความรู้ในโลกนี้ไม่เพียงพอที่จะตอบเรื่องต่างเหล่านี้ และเราไม่สามารถเข้าใจ  และความรู้นั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์หรือมีอภิสิทธิ์อื่นใด  เราก็ยังเป็นคนบาปเช่นเดิม   กำเนิดของสรรพสิ่งเป็นเรื่องเกินความเข้าใจ เกินความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์ แต่จะมีสักวันที่พระองค์จะยินยอมให้เราที่อยากรู้อยากเห็นทราบ  วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง วันที่เราได้ครองร่วมกับพระองค์

 เมื่อพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาล พระองค์ทรงวางแบบแผนไว้ให้ทุกอย่างปรับตัวอยู่ในสมดุลย์ของพลังงาน  มีเวลาที่จักรวาลยุบมารวมกันและมีเวลาที่มันระเบิดออกกระจัดกระจายเพื่อจัดสมดุลย์ของมันใหม่  ถ้าพระเจ้าจะสร้างชีวิตและกำหนดแบบแผนของชีวิตในโลกนี้ด้วยแบบแผนเดียวกันคือลำดับเบสบนสายพันธุกรรมตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างไวรัส เซื้อโรคต่างๆ สัตว์และพืชเซลเดียวจนถึงสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เพื่อควบคุมการดำรงชีวิตของมัน หรือแม้แต่วิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดของมัน    ถ้าเช่นนั้น แบบแผนลายพิมพ์ชีวิตบนสายพันธุกรรม (genetic code) ที่ใช้อธิบายความหลากหลายทางซีวภาพของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการอยู่ร่วมกันและพฤติกรรมของมันนั้น  สำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้ว (แน่นอนว่ารวมถึงผมด้วย) นั่นคือความหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นประดิษฐกรรมจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในฐานะพระผู้สร้าง

 Basket:
1) อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
2) ยิ่งว่ายน้ำ น้ำหนักยิ่งขึ้น  มันมาอีก 1.5 กิโลกรัมพร้อมกับอาการภูมิแพ้
3) โคเลสเตอรอลของผมทะลุเป้า  และผมยังมีกรดยูริคเกินระดับคนปกติ  นี่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุการปวดเข่าของผม

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “ต้นกำเนิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s