Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

วันครู

วันนี้วันครู  ผมโทรศัพท์ไปกราบสวัสดีวันครูกับครูประจำชั้น 2 ท่านสมัยชั้นมัธยม  ฟังครูให้ศีลให้พรยืดยาวเป็นความสุขของชีวิต  ครูบอกผมว่า เมื่อเลี้ยงกล้วยไม้ ก็ย่อมอยากเห็นว่ายามออกดอกจะสวยงามเพียงใด  ผมแอบคิดในใจว่าครูเข้าใจเปรียบเทียบจัง  ดอกไม้มีมากมายครูกลับเลือก กล้วยไม้ มันห่างจาก ใกล้ม้วย แค่คืบ

 

ชีวิตเราแต่ละคนมักมีต้นแบบ  ในแต่ละช่วงวัยของผมก็มีต้นแบบ   ผมมีครูที่เป็นแม่แบบให้ผมหลายท่าน  อย่างน้อยภาษาไทยของผมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้ครูคอยขัดเกลา  ภาษายังช่วยให้ผมเข้าใจอะไรอีกมากมายจากชื่อต่างๆ  เข้าใจวัฒนธรรมถิ่น เข้าใจภูมิประเทศตามชื่อถิ่นนั้นๆ  แม่แบบของผมมีทุกแขนง วิธีคิด วิธีบริหาร วิธีจัดการปัญหา นั่นเป็นเรื่องราวทางโลกนี้

 

Tip:

มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยกำลังทางกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้  จิตใจมีอิทธิพลต่อการกระทำทางกายไม่น้อย ไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยเหตุผลมากเพียงใดก็ตาม  พระเจ้าสร้างให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่ใช่เครื่องจักร  อารมณ์เป็ฯแรงขับเคลื่อนทางกายที่สำคัญ  อารมณ์ทำให้โลกนี้มีรสชาติ มีสุนทรีย์ มีความชื่นชมยินดี มีความรัก มีความโกรธ และแน่นอนที่อารมณ์เชื่อมโยงกับด้านลบด้วยเช่นกัน  มนุษย์จึงต้องการการควบคุมทางด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นกันเพื่อรักษาสภาวะของอารมณ์ไว้ให้มีสมดุลย์ไปทางบวก  ผมมีครูทางด้านจิตวิญญาณเช่นกันเพื่อควบคุมตนเอง  พระเยซูเป็นครูในชีวิตของผม  พระองค์ให้ผมเห็นชีวิตของผู้คนในอดีตอีกมากมายผ่านทางพระคัมภีร์เพื่อให้ผมทราบว่า การทดลอง สิ่งยวนใจของชีวิตนั้น มนุษย์ทุกคนต่างไม่อาจหลีกหนีได้ แต่เราจะเผชิญและผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างไร

 

จงรับแอกของเราและแบกไปและเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ  เพราะแอกของเรานั้นพอเหมาะ และภาระของเราก็เบา  (มธ 11.29-30)  เคล็ดลับสำคัญที่ครูเยซูสอนคนเหนื่อยล้าและรู้สึกหนักอึ้งในฝ่ายจิตวิญญาณให้เป็นสุขมีคำสำคัญอยู่ 9 คำ ได้แก่ แอกของพระองค์  แบกไป  เรียนรู้ จากพระองค์ สุภาพ ถ่อมใจ จิตวิญญาณพักสงบ  แอกพอเหมาะ ภาระเบา  ทั้ง 9 คำนี้มาประกอบกันเข้า จะเพิ่มหรือจะตัดคำใดคำหนึ่งไม่ได้

 

Thanks:

รถผมที่วิ่งออกตัวได้ตามปกติ ไม่ต้องผ่าเกียร์แต่อย่างใด

 

Basket:

1) รถผมไม่ยอมเดินหน้า  ผมต้องวอร์มรถไม่น้อยกว่า 5 นาทีทุกเช้าเย็นมาร่วม 3 สัปดาห์ และเกือบ 10 นาทีเมื่อเจออากาศหนาวจัดตอนปีใหม่  เมื่อกลับมาจากปีใหม่ ผมนำรถไปเข้าศูนย์ฯ ช่างบอกให้ผมผ่าเกียร์ประมาณ 35,000 บาท  ผมอธิษฐานและตัดสินใจนำรถไปล้างและเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับอุ่นอก  ค่าล้างและค่าน้ำมันเกียร์ 5 ลิตรเป็นเงิน 2,500 บาท  รถผมเป็นปกติดี

2) พรุ่งนี้ผมจะได้พบเพื่อนเก่าๆชั้นมัธยม  ผมตื่นเต้นจริงๆนะ

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “วันครู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s