Stories of my daily blessings
Just another WordPress.com site

Author Archive

วันขอบคุณพระเจ้าปี 2015

พฤศจิกายน 27, 2014

จองวันไว้ก่อนแล้วค่อยมาอัพเดทวันหลัง  กำลังจะออกเดินทางคืนนี้แล้วครับ  ^_^ ทุกปีในวันขอบคุณพระเจ้านอกจากผมจะบันทึกพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของผมแล้ว ผมจะเลือกเพลงหนึ่งเพลงที่พระวิญญาณดลใจให้ผมระลึกถึง  เพลงประจำปีนี้เป็นเพลงชื่อ “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา”  เป็นเพลงชีวิตคริสเตียน แปลมาจาก “Come Thou Fount of Every Blessing”   สาธุคุณโรเบิร์ต โรบินสัน ประพันธ์เพลงนี้ในปีค.ศ.1757 ในขณะที่ท่านมีอายุเพียง 22 ปี   เนื้อเพลงเขียนขึ้นจากข้อพระคัมภีร์ 1 ซามูเอล บทที่ 7 ข้อ 12 “แล้ว​ซา‌มู‌เอล​ก็​เอา​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง​ตั้ง​ไว้​ระหว่าง เมือง​มิส‌ปาห์​และ​เมือง​เชน เรียก​ชื่อ​ศิลา​นั้น​ว่า เอ‌เบน‌เอ‌เซอร์ เพราะ​ท่าน​กล่าว​ว่า พระ‍เจ้า​ทรง​ช่วย​พวก​เรา​จน​บัด‍นี้”  เบเอนเอเซอร์หมายความว่าเป็นศิลาแห่งความช่วยเหลือ จึงปรากฏชื่อ Ebenezer ในเนื้อเพลงดังกล่าว

Happy Together

กันยายน 5, 2014

เมื่อผมดูวิดีทัศน์นี้จบ  ผมประจักษ์อย่างหนึ่งว่า นักดนตรีและเชลโลนั้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  มีแต่คนที่รักในเครื่องดนตรีของเขาเท่านั้นที่จะทำได้เช่นนี้  จิตวิญญาณของเขาถ่ายทอดลงมาผ่านเครื่องดนตรีให้คนอื่นรับรู้  Tip: ในสัปดาห์สุดท้ายนั้น พระเยซูเปิดเผยถึงเคล็ดสำคัญแห่งความสุข ชีวิตที่มีคุณค่าและความเป็นนิรันดร์คือ คริสเตียนและพระผู้เป็นเจ้าต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  มนุษย์ไม่ต่างจากเชลโลเท่าไรนัก  พระเจ้าจะทรงเป็นผู้เล่นในชีวิตของเรา  เสียงของมันไม่ใช่แค่เพียงถูกต้องตรงทุกตัวโน๊ตและถูกทุกจังหวะ  แต่อารมณ์ทั้งหมดสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างชอบธรรมก็ต่อเมื่อเรายอมให้พระองค์ลากคันชักตามน้ำหนักมือของพระผู้สร้าง   ดังที่พระคริสต์ตรัสว่า ถ้าท่านแยกจากพระองค์แล้วท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลย (ยน 15.5-6)    สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำสั่งสุดท้ายก่อนลาจาก คำอธิษฐานของพระเยซูเผื่อสาวกทุกคนก็พูดวนเวียนอยู่ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยน 17.22-23)  “เกียรติสิริซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ได้มอบให้พวกเขาแล้ว เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันคือ ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ ขอให้พวกเขาได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์”

ภาชนะที่มีค่า

กันยายน 4, 2014

ผมย้ายเปียโนหนีน้ำท่วมมาจากกรุงเทพฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011  เปียโนเลยกำหนดปรับตั้งเสียงใหม่มานานมาก  ผมตั้งเสียงมันครั้งหลังสุดปี 2009  เมื่อย้ายมาอยู่เพชรบูรณ์ ผมพยายามติดต่อหาช่างจูนเปียโนในเขตภาคเหนือตอนล่าง แต่หาไม่ได้ต้องพึ่งช่างเดินทางขึ้นไปจากกรุงเทพฯอย่างเดียว  ค่าจูนเปียโนจึงแพงมโหฬารเพราะมีทั้งค่าเสียเวลาเดินทาง นั่นหมายถึงรายได้ที่ควรจะได้ในวันนั้นหากทำงานในกรุงเทพฯบวกกับค่าเดินทาง  เงินจำนวนนั้นมากพอสำหรับเป็นค่าจูนเปียโน 5 ปีพอดี   โดยปกติแล้วเขาจูนเปียโนกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามสภาพการเล่น  เปียโนจะค่อยๆคลายสายของมันออกทำให้เสียงเพี้ยนต่ำลงตามลำดับ  ชิ้นส่วนนับหมื่นชิ้นที่ประกอบกันเป็นกระเดื่องเคาะส่วนใหญ่ทำจากไม้ และสักกระหลาดอัดจะมีการหดและขยายตัวตามความชื้นในอากาศ  บางครั้งทำให้มันติด  ปุ่มน๊อตสกรูต่างๆคลายตัว  ห้าปีที่ผ่านมานอกจากเสียงแล้ว ผมรู้สึกได้ผ่านนิ้วที่กดลิ่มลงไปรวมถึงเสียงกลไกที่ค่อนข้างดัง    ช่างเริ่มต้นจากการยกแอคชั่นทั้งชุดออกมาปัดเศษใยแมงมุม  โรยผงเทฟล่อนหล่อลื่นทุกจุดที่ลิ่มสัมผัสกับแอคชั่น(ชุดกระเดื่องที่ทำหน้าที่เคาะ)  เขาประกอบแอคชั่นกลับเข้าไปใหม่และเริ่มปรับหัวค้อนให้ดีดตรงกับสาย  มันขยับเบี้ยวไปข้างหนึ่งเกือบร้อยละ 20 ของจำนวนหัวค้อนเลยทีเดียว  เมื่อปรับตั้งแอคชั่นเรียบร้อยช่างก็เริ่มตั้งเสียงใหม่  เขาทำงานอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญ เทียบด้วยสัญญาณไฟฟ้าและใช้หูฟังคู่เสียง  รวมแล้วเป็นเวลาเกือบสามชั่วโมงจึงเรียบร้อย  ระหว่างที่เขาทำงาน ตาผมก็ดูไปด้วย  สงสัยอะไรก็ซักถาม  ถามแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว เรียนมาจากที่ไหน ฯลฯ  เมื่องานสำเร็จเรียบร้อย ผมได้เสียงเปียโนหวานๆกลับคืนมา กลไกต่างๆตอบสนองต่อการกดและปล่อยลิ่มอย่างฉับไวเหมือนได้เปียโนหลังใหม่มาแทนที่   Tip: ชีวิตคนก็ไม่ต่างจากเปียโน  หากเราปล่อยชีวิตไปวันๆ ชีวิตของเราจะไกลออกจากจุดมาตรฐานทุกทีโดยเราไม่รู้ตัว และกลายเป็นเปียโนเสียงแปร่ง เสียงเพี้ยน บางทีก็เสียงบอดไปก็มี  อะไรคือมาตรฐานชีวิต  ความเชื่อของคริสเตียนมีมาตรฐานและมาตรฐานนั้นปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์   เพราะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจให้เขียนขึ้นจากพระวิญญาณ  โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ตักเตือนให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขคน (2 […]

ไปด้วยความเชื่อ

สิงหาคม 26, 2014

พวกเราขึ้นไปตั้งแคมป์กันบนเทือกเขาถนนธงชัย  จุดที่เราตั้งแคมป์สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 845 เมตร  พรานบอกเราว่าเราจะขึ้นไปดอยมะม่วงสามหมื่นจะใช้เวลาราว 20 นาที  ถ้าให้พวกเราเดินคงประมาณหนึ่งชั่วโมง  เส้นทางเกาะขึ้นไปแบบตุ๊กแก คือข้างหนึ่งเขาข้างหนึ่งเหว  ไม่ไปก็ไม่รู้ดังนั้นจึงต้องไป  แค่เริ่มขึ้นจากแคมป์เราก็รับรู้ถึงความชัน  เขาใช้จอบฟันดินเป็นบั้งๆให้เราเป็นขั้นบันไดจากทางกว้างๆเริ่มเป็นทางที่แคบและวน  ผมเริ่มเห็นว่าทางซ้ายมือของผมเป็นเขาที่มีดิน หญ้าและไผ่ขึ้นสลับกับต้นไม้ต้นเล็ก  ผมมีที่ให้ขาเหยียบประมาณ 1 ฟุตและถัดจากปลายเท้าข้างขวาผมไปคือทางลาดลงชันประมาณ 45 องศา    เราค่อยๆไต่กันทีละคนรักษาระยะระหว่างกัน  ไม้เท้าที่ช่วยพยุงตัวกลายเป็นส่วนเกิน  บางช่วงไม่มีหินหรือรากไม้ให้เราหยั่งเท้าได้เลย มีแต่ดินร่วนๆที่โดนฝนชะมาทั้งคืน  รอยที่พรานเอาจอบบั้งไว้ถูกคนที่ขึ้นไปก่อนตะกุยจนเป็นพื้นลาดเอียงราบๆ  สิ่งที่จะพาตัวเราขึ้นไปข้างบนได้มีเพียงตอไม้ รากไม้ และกอหญ้าทางซ้ายมือติดเขาเท่านั้น  เราต้องใช้ทั้งมือและเท้าคลานสี่ตีนตะกายขึ้นข้างบน  เสียงน้องคนที่นำหน้าขึ้นไปพูดดังขึ้นมาว่า เราต้องไปด้วยความเชื่อ  น้องคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่คำพูดของเขาสะกิดใจผมไม่น้อย  เมื่อเราขึ้นไปถึงข้างบนที่ระดับความสูง 1,049 เมตร เราพบว่าฟ้าปิด  เหลือเพียงพื้นที่โล่งๆให้เรานั่งเล่น รอบด้านมีแต่หมอกฝนขาว  ลมที่พัดแรงจะตีหมอกให้ลอยขึ้น และเราเห็นน้ำตกสองสายไหลมาจากเขาที่อยู่เบื้องหน้า  บางขณะฟ้าที่เปิดออกมีแสงแดดส่องลงมาเป็นจุดๆ เป็นภาพที่งดงามและหมอกจะกลับมาคลุมจนขาวเหมือนเดิมในเวลาไม่กี่วินาที  เราจึงมีเวลาวินาทีทองสั้นๆที่จะระดมถ่ายรูปเก็บไว้ ผมไม่อยากบอกเลยว่ากล้องผมเสียตอนนั้นพอดี  ภาพที่ได้โอเวอร์ แต่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีเวลาให้ผมใช้ตามองภาพเหล่านั้นแทนจินตนาการผ่านเลนซ์  เมื่อเรากลับลงมายังพื้นราบ  เรานั่งพักกันที่ธารน้ำตก พี่คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพูดว่า ทุกสิ่ง (ธรรมชาติความตระการตาของป่าและเปรโต๊ะลอซู) ล้วนเป็นพรจากพระเจ้า   Tip:  […]

น้ำธำรงชีวิต

สิงหาคม 25, 2014

วันหยุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมกับเพื่อนๆตกลงใจว่าเราจะไปเดินป่าอุ้มผางกันเพื่อชมน้ำตกเปรโต๊ะลอซู  ช่วงที่เราไปเป็นช่วงฤดูฝน  ฝนมาหาเราทุกวันเกือบจะทั้งวันตกๆหยุดๆ  พรำไปเรื่อยและหนักในช่วงค่ำไปยันรุ่ง  พวกเราเดินป่าลุยโคลนกันทั้งวัน  ถึงที่ไหนที่มีน้ำตก แม้ว่าน้ำจะแรงแต่เราก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน  เราแวะนั่งเล่นเอาเท้าแช่น้ำกันอย่างไม่สนใจเวลา แม้ว่าเท้าเราจะเปียกปอนทั้งวันจนผิวหนังเหี่ยวย่นก็ตาม  แต่ลำธารน้ำเหล่านั้นกลับชุ่มชื่นคืนกำลังให้กับเรา   Tip: น้ำให้ความชุ่มชื่นแก่ชีวิตเราฉันใด พระวจนะหรือพระคำหรือธรรมของพระเจ้าก็ให้ความชุ่มชื่นแก่ชีวิตเราฉันนั้น  ร่างกายของคนเราประกอบด้วยน้ำ 3 ใน 4 ส่วนเช่นเดียวกับโลกนี้ที่มีน้ำปกคลุมอยู่ถึง 2 ใน 3 เลยทีเดียว  เมื่ออิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร เขาไม่มีน้ำดื่มแต่พระเจ้าประทานน้ำจากก้อนหินให้เขาดื่ม และเขาไม่กระหาย (อพย 17.1-16)  กษัตริย์ดาวิดทรงทอดพระเนตรเห็นกวางที่กระเสือกกระสนมาดื่มน้ำที่ลำธารด้วยความกระหาย  พระองค์ก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าจิตใจของคนที่แสวงหาความมั่นคงในใจนั้นเป็นอย่างไร (สดด 42.1) และพระองค์ก็ทราบว่ามีแต่ธรรมะที่มาจากพระเจ้าที่เที่ยงแท้แน่นอนเท่านั้นที่จะดับความกระวนกระวายเช่นนั้นได้  เมื่อพระเยซูพบกับหญิงสะมาเรียมาที่บ่อน้ำ พระองค์ตรัสว่าน้ำที่พระองค์จะให้ดื่มนั้นเป็นน้ำที่ดื่มแล้วไม่กระหายอีกและนางใคร่จะได้น้ำนั้น (ยน4.13-14)  พระเยซูตรัสไว้เป็นคำอุปมาอุปไมยว่า  น้ำที่จะธำรงชีวิตนั้นมาจากพระองค์ คือคนที่แสวงหาและไว้วางใจในพระองค์จะไม่ขาดสิ่งที่ธำรงชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณ และน้ำที่ธำรงชีวิตนั้นคือความวางใจในพระเยซูคริสต์  ร่างกายของคนเราคงอยู่เพียงไม่นานและจะเน่าเปื่อยสูญสลายไป  แต่จิตวิญญาณนั้นไม่มีดับสูญและจะธำรงในสวรรค์หรือธำรงไว้ตลอดกาลในนรกก็อยู่ที่เราเลือกน้ำจากแหล่งใด   น้ำแห่งชีวิตที่แท้จริงทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความสุข มองในด้านที่สร้างสรรค์  ไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วย  เราจะมีความสุขในใจทั้งที่อาจกำลังทนทุกข์ทางกายก็เป็นได้  เยเรมีย์บันทึกพระคำของพระเจ้าว่า คนที่มีน้ำธำรงชีวิตแบบนี้ ชีวิตไม่มีวันเหี่ยวเฉา  เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในสถานการ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม และไม่เพียงดำรงอยู่ได้แต่ยังมีผลเหลือล้น ทำอะไรก็เกิดผล ถ้าจะให้ตรงกับสำนวนไทยๆตรงกับความหมายว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเอง  […]

พระเจ้าประเสริฐ

เมษายน 28, 2014

ผมมีโอกาสไปจีนอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงกรานต์  เราไปกันเองเริ่มจากเพื่อนสองคนในไลน์มาชวนเที่ยว  พวกเขาอยู่หน้าเคาน์เตอร์แอร์เอเชียรอจองตั๋ว  เพียงอึดใจเดียวมีคนไปร่วมด้วยช่วยกันที่เมืองจีน 6 คน  ผมขอเลือกไปเมืองอู่ฮั่น เพราะเคยดูสารคดีแม่น้ำแยงซีเห็นชีวิตผู้คนอพยพย้ายถิ่นผลพวงจากเขื่อนยักษ์ชานเสียแล้วอยากไปสัมผัสด้วยตา  เลยบอกเพื่อนให้จองอู่ฮั่น   และเพื่อให้ได้อย่างที่ใจต้องการผมซื้อหนังสือ Lonely Planet มาเป็นคู่มือจัดทริปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเล่ม  หาที่พัก, หาตารางรถโดยสารระหว่างเมือง, ตารางรถไฟและตารางเรือล่องแม่น้ำ  ผมได้แหล่งท่องเที่ยวมาหลายที่ แต่จะหาข้อมูลการเดินทางไปแสนยากเย็นเพราะแถบนั้นมีแต่นักท่องเที่ยวจีน ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก ไม่มีใครเขียนไว้ในหน้าเวปภาษาอังกฤษ  หากคิดจะล่องครุยส์จากอี๋ชางไปฉงชิ่งผ่านสามโตรกใช้เงินไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และใช้เวลามากสำหรับทริปแค่ 7 วัน     ยิ่งอายุมากขึ้น ประสพการณ์ที่ผ่านมาทำให้ความวิตกกังวลมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  ข้อมูลและตารางประจำวันชัดเจนมากจนกระดิกตัวไม่ได้  การเตรียมทริปครั้งนี้ของผมจึงละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  ผมจัดตารางเสร็จเรียบร้อยและทำไว้ถึง 4 แผนตามพยากรณ์อากาศที่ได้มารายวันเพื่อให้ปรับได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ผมเตรียมพร้อมนี้จะราบรื่นเพราะได้เตรียมมาอย่างดี ก่อนเดินทางหนึ่งเดือนผมได้กล้องถ่ายรูปตัวใหม่มา  เป็นกล้องไร้กระจก mirrorless นำมาฝึกซ้อมใช้จนคุ้นมือ  ผมตั้งใจว่าจะนำกล้องตัวนี้ไปจีน เพราะขนาดมันเล็กกระทัดรัด  ที่สำคัญคือกล้องแข็งแรงทนทาน ระบุว่าเป็นกล้องระดับ prosumer และ weather-sealed เหมาะกับช่วงต้นมรสุมที่จีนพอดี    ก่อนเดินทางสองวัน ผมนึกอย่างไรไม่ทราบหยิบกล้องใหญ่ D700 ออกมาตรวจเช็ค  รื้อกระเป๋ากล้องมาจัดใหม่เอา D700 และเลนซ์ 24-80มม. เป็นกล้องหลัก  […]

เราคือพระฉายของพระเจ้า

เมษายน 23, 2014

ผมมีโอกาสไปล่องโตรกซีหลิง ที่เมืองอี๋ชาง  ที่นี่เป็นโตรกหนึ่งในสามโตรกชื่อดังของแม่น้ำแยงซีเกียง  จากแม่น้ำเข้าไปเพียงเล็กน้อยเป็นลำธารน้ำจากน้ำตก   น้ำในแม่น้ำที่ยกตัวสูงขึ้นกว่า 30 เมตรจากการสร้างเขื่อนทำให้ชาวถูเจียต้องอพยพขึ้นที่สูง  ทางรัฐบาลจีนจัดพื้นที่ป่าริมน้ำแห่งนี้ไว้ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวถูเจีย  และจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลหูเป่ย ลำธารน้ำสีเขียวเข้ม  น้ำใสจนมองเห็นกรวดใต้ท้องธาร  มีทางเดินเลาะฝั่งน้ำพาเราไปถึงน้ำตกต้นน้ำ  สองข้างทางมีหมู่บ้านวัฒนธรรมสามหมู่บ้าน   ผมถ่ายภาพไปตลอดทางกับความงามธรรมชาติโดยไม่ได้สังเกตในตอนแรกว่าผิวน้ำที่ใสราวกระจกนั้นมีอีกส่วนที่ไม่ต่างจากกระจกเงาสะท้อนภาพเหนือผิวน้ำ  เมื่อผมลองปรับรูรับแสงของกล้องดูจึงเห็นภาพสะท้อนต้นไม้ และภาพจากเรือบนผิวน้ำชัดเจน Tip: เงาสะท้อนบนผิวน้ำ ทำให้ผมระลึกถึงพระคัมภีร์หลายตอนได้ในทันที  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้ให้มีพระฉายและพระสิริเหมือนพระองค์ (ปฐก 11.27-28, 1 คร 11.7)  พระฉายในที่นี่คงไม่ใช่รูปลักษณ์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ  แต่พระองค์ประสงค์ให้เราสะท้อนพระลักษณะของพระองค์  ในเรื่องความบริสุทธิ์ (ลนต 11.44),   ความรัก (1 ยน 4.7-8),  มีความเชื่อวางใจในพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ (ยน 17.3) ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อ,  เป็นคนที่ดำเนินชีวิตในความสว่างแห่งชีวิตหรือเห็นแจ้ง (ยน 8.12),  อยู่ในสัจจะความจริง (ยน 8.31-32) ว่า เราเป็นคนบาป ตกอยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ และไม่มีวิธีทางโลกใดๆที่จะช่วยให้เราพ้นบาป,   และมีชีวิตนิรันดร์ (ยน 10.10)  บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ […]

พักสงบ

มกราคม 6, 2014

      เส้นทางมุ่งหน้าหลวงพระบางจากสามแยกพูคูนจะผ่านภูเขาสลับซับซ้อน  จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าพูคูนเพียงฟ้าสามารถมองเห็นเขารอบด้านได้ 360 องศาอย่างชัดเจน  มีเขาลูกหนึ่งที่ใหญ่โตเสียดฟ้า สูงกว่าเขาลูกอื่นๆในแถบนั้น  ชาวลาวเรียกว่า “ภูพระเจ้า” พระคัมภีร์ตรัสว่า  เมื่อเราเงยหน้าขึ้นเห็นภูเขาสูงใหญ่  ให้เรารู้เถิดว่าพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของเรา  พระองค์จะไม่ให้เท้าของเราพลาด  พระองค์จะเฝ้าดูเราตลอดเวลา  หินผาที่สูงใหญ่นั้นจะเป็นที่กำบังจากดวงอาทิตย์ที่แผดร้อน และลมหนาวในยามค่ำคืน  พระองค์จะอารักขาการดำเนินชีวิตของคนที่วางใจในพระองค์ (สดด 121)  กษัตริย์ดาวิดจึงร้องเพลงสรรเสริญว่า พระองค์สามารถพักสงบอยู่ในพระองค์  (สดด 62) สะบายดีปีใหม่ ๒๕๕๗

วันขอบคุณพระเจ้า 2013

พฤศจิกายน 27, 2013

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของผมที่ผ่านมาครบรอบวันขอบคุณพระเจ้า (20 พ.ย. 2012 – 19พ.ย. 2013) อีกครั้งหนึ่ง  การงานในปีที่ผ่านมา  ผมมีงานทำ  มีรายได้ไม่ขาดมือสม่ำเสมอ ขอบคุณพระองค์สำหรับความไว้วางใจจากบริษัทฯที่ผมได้รับ  ผมมีอิสระในการทำงานและการตัดสินใจ  ผมไม่ถูกตรวจสอบหรือต้องคอยรอคำสั่งเหมือนผู้บริหารท่านอื่น     เจ้านายยังคงขยันหางานอื่นให้ผมทำเหมือนเช่นเคยทำให้ผมมีรายได้เพิ่ม    แม้จะเป็นตำแหน่งๆเล็กๆในคณะทำงานของกรรมาธิการฯวุฒิสภา แต่ทำให้ผมได้มีโอกาสรับรู้และเห็นสังคมที่กว้างขึ้นมากขึ้น  ผมยังเดินทางตลอดเวลาไม่หยุดระหว่างที่ทำงานกรุงเทพฯและโรงงานที่เพชรบูรณ์  และยิ่งเดินทางบ่อย  อุปสรรคต่างๆเกิดมากขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้ผมยิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าที่จัดเตรียมและสถิตย์อยู่ด้วยกับผมมากขึ้น   มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะคิดถึงโบนัสปลายปี  พระเจ้าก็ทรงให้กิจการของบริษัทฯก้าวหน้า  สามารถเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระเงินทำให้มีเงินคืนเข้ามามากมาย  เราแทบไม่กล้าคาดหวังกับโบนัสในปีนี้เพราะการเร่งรัดหนี้สินไม่เข้าเป้า  แต่พระเจ้าก็เมตตาให้เงินเทเข้ามาในเดือนสุดท้ายของปี   พระองค์ยังทำให้ผมประหลาดใจ เพราะผมได้เงินมาจำนวนหนึ่งเสมือนเป็นโบนัสกลางปี  เงินจำนวนนี้แม้จะไม่มากแต่ก็เป็นทุนรอนให้ผมเอาไปต่อความสุขกับงานอดิเรกได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่อยู่ไม่สุขเช่นผม  การได้เห็นโลกกว้าง,  การเดินทาง, การได้เห็นได้ยินเปิดโลกทรรศน์ทางความคิดให้ผม  และผมถือว่านั่นเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทาน  และของขวัญชิ้นนั้นจะใหญ่มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวถ้าเป็นห้วงเวลาที่ผมได้ใช้กับคนในครอบครัว   ในปลายปี 2012  ผมได้โอกาสไปกางเตนท์บนภูทับเบิก  ผมขึ้นภูทับเบิกหลายครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาเดินเที่ยวเพียงชั่วโมงเศษ  แต่ในคราวนี้ผมไปสูดยาฆ่าแมลงจนเต็มปอดตั้งแต่บ่ายและไปกางเตนท์บนดอยที่เป็นของคริสตจักร   ขอบคุณพระองค์ที่เป็นเตนท์หลังใหม่   ผมนอนหนาวทั้งคืน ทะเลหมอกในตอนเช้าเร้าใจยิ่งนัก   กลับลงมาทำงานเพียง 4 วัน ผมเดินเท้าขึ้นภูกระดึงอีกครั้ง (ปี2012ไปสองครั้ง)  แม้ว่าจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนต่อต้นเดือนธันวาคม  ฝนยังคงเทมาไม่หยุดหย่อน  สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดา  ผมไม่เห็นใบเมเปิลแดงอย่างที่หวัง แต่ผมเห็นสายน้ำตกทุกสาย  กล้วยไม้ป่านานาพันธุ์  ผมปลอดภัยดีทั้งขึ้นและลง  ข้อมือที่เจ็บเนื่องจากนิ้วหัวแม่โป้งยังคงใส่เผือกอยู่ […]

หน้าที่พลเมืองคริสเตียน

พฤศจิกายน 14, 2013

ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้ผู้ปกครองประเทศที่ไร้ความชอบธรรม  ระบบความยุติธรรมและการตรวจสอบของประเทศถูกทำลาย  ปัญหาการฉ้อราษฎณ์บังหลวงแผ่ขยายออกกว้างขวางกว่าเดิมและรุนแรงมากกว่าเดิม  หลายรัฐบาลเปลี่ยนไปแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย  ในฐานะของคนไทยที่รักประเทศเกิด  ผมแสดงความคิดเห็น และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการอธรรมของผู้ปกครองประเทศเสมอ  เพื่อสะท้อนให้ผู้ปกครองทราบถึงความไม่พอใจ  ผมใช้เวลาในการอ่านข่าวสาร สืบค้นหลักฐาน  ออกไปเดินประท้วง  ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ร้อนรนเพื่อประเทศชาติคนหนึ่ง Tip: พระเจ้าทรงรู้ว่าผู้ปกครองเป็นอย่างไร และทรงรู้ว่าคนมีพฤติกรรมอย่างไร เมื่ออิสราเอลร้องหากษัตริย์มาปกครองพวกเขา  เขาไม่ต้องการการปกครองของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์อีกต่อไป  พระเจ้าให้กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรก   ซาอูลในวัยชราไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมเพราะเขาลืมตัว   ดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ต่อมา  ดาวิดก็เป็นมนุษย์ที่ทำผิด เอาภรรยาของแม่ทัพมาเป็นสนมและส่งสามีเขาไปตาย  กษัตริย์โซโลมอน ทรงเป็นผู้ปกครองที่เฉียบฉลาดอย่างหาตัวจับยาก  อิสราเอลเจริญทั้งปรัชญาและเศรษฐกิจมั่นคง  แต่อาณาจักรที่รุ่งเรืองกลับถูกฉีกเป็นสองประเทศเพียงเพราะโซโลมอนรับหญิงต่างชาติมาเป็นมเหสีและยอมรับรูปเคารพต่างชาติเข้ามาในอาณาจักร และสองอาณาจักรตกต่ำลงจนตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนและอัสซีเรียเพราะเขาหันเหไปนับถือพระเทียมเท็จ  และท้ายสุดตกอยู่ภายใต้อาณัติของโรมทั้งสองอาณาจักร กษัตริย์โซโลมอนตรัสว่า ไม่‍มีคนชอบ‍ธรรมสักคนเดียวบนแผ่น‍ดินโลก ที่ได้ประ‌พฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระ‌ทำบาปเลย  ผู้ปกครองจึงไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาตินี้ไปได้     คนที่คิดและกระทำชั่วจะทุกข์อยู่ในความคิดคดของตนเองตรงข้ามกับคนชอบธรรม  สุขและทุกข์อยู่ที่คนจะเลือกเดิน (สภษ 29.6)   คนที่ไม่ใช้ปัญญาเป็นคนโง่เพราะทำให้เรื่องเล็กลุกลามใหญ่โต  แต่คนมีปัญญาควบคุมตนเองได้ดีและดับปัญหา (สภษ 29.8, 11) หน้าที่พลเมืองคริสเตียน ไม่มีตอนใดของพระคัมภีร์ที่ให้เราตั้งตนเป็นศัตรูกับผู้ปกครองประเทศ   บัญญัติที่พระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับจริยธรรมของประชาชนคือ  อย่าด่าพระ‍เจ้าหรือสาป‍แช่งผู้ปก‍ครองชน‍ชาติของตนเอง (อพย 22.28)      แต่ให้ยอมตนเป็นพลเมืองดี  พระคัมภีร์ใช้คำว่าสงบปากคำต่อคนโง่ด้วยการประพฤติดีตอบแทนเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า (1 ปต 2.13-15)    และไม่ใช่เป็นการยอมจำนนเพราะเป็นข้อบังคับ […]

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 153 other followers